Normy UE

Aktualnie obowiązujace przepisy i normy UE zawarte są w

Rozporządzeniu Komisji nr 543/2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:157:0001:0163:PL:PDF

 

Zmiany przepisów i norm UE wg rozporządzenia nr 594/2013

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:170:0043:0059:PL:PDF