Rozbudowa

Nazwa zadania:
ROZBUDOWA BUDYNKU SKŁADOWANIA I KOFEKCJONOWANIA PŁODÓW ROLNYCH, OWOCÓW I WARZYW WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

Data zapytania: 01.06.2016